ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Ο Δήμος Λαγκαδά και η Τρόϊκα


Του Θεόδωρου Σαββίδη

Ναμαστε λοιπόν όλοι μαζί πολίτες των πρώην Δήμων Λαγκαδά, Λαχανά, Ασσήρου, Βερτίσκου Σοχού, Κορώνειας, Καλλινδοίων, για πρώτη φορά συνδημότες.

Αφού ξεχάσαμε τις παλιές αντιπαλότητες θάψαμε τις προαιώνιες έχθρες, το πήραμε απόφαση και σκεφθήκαμε υπολογίσαμε, θυμηθήκαμε και ψηφίσαμε. Τιμωρήσαμε ή έτσι νομίσαμε τουλάχιστον κάποιους και επιβραβεύσαμε, ή έτσι νομίσαμε τουλάχιστον κάποιους άλλους.

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Προς
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
     ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ
     ΑΘΗΝΑ
2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
    ΑΘΗΝΑ


Λαγκαδάς 19.10.2011

ΑΝΑΦΟΡΑ
Του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΑΒΒΙΔΗ του Παναγιώτη, κατοίκου Λαγκαδά
ΤΚ 57200, οδός Παύλου Μελά 22, τηλ. 6937470585

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (Δ.Ε.Υ.Α.Λ)

Εχω την τιμή να σας αναφέρω τα εξής:

Ένα έργο σοβαρής περιβαλλοντικής αξίας τέθηκε σε ισχύ, αφού ο Σταθμός Βιολογικού Λαγκαδά θα «ανακουφίσει» την πολύπαθη λίμνη Κορώνεια και το ταλαιπωρημένο οικοσύστημα της περιοχής.
Ο Βιολογικός Σταθμός Λαγκαδά κατασκευάστηκε το 2002. Οι τελικές μηχανολογικές δοκιμές έγιναν μέχρι το 2004 και μετά… σιωπή.
Μέχρι στις 12 Οκτωβρίου 2011, τα αστικά και τα όμβρια λύματα των 14000 περίπου κατοίκων της περιοχής έπεφταν σε αυτό το περιβαλλοντικό «θύμα» της περιοχής, τη λίμνη της Κορώνειας.
Με κόστος περί το 1,8 δις δραχμές ο σταθμός είχε – και έχει, τη δυνατότητα να εξυπηρετεί λύματα 35.000 ατόμων. Σήμερα εξυπηρετεί το 50% με 60% των κατοίκων του Λαγκαδά, κάπου 8.000 άτομα δηλαδή, που εξυπηρετούνται με το παλιό αποχετευτικό δίκτυο.
Η χρήση του βιολογικού έγινε εφικτός χάρη σε έναν αγωγό 800 m περίπου που συνέδεσε με το παλιό δίκτυο τον σταθμό. Το αποτέλεσμα είναι εδώ και λίγα 24ωρα να λειτουργεί ο βιολογικός σταθμός του Λαγκαδά με κόστος 600.000 ευρώ για τον Ελληνα πολίτη και φορολογούμενο.

Το χρονικό του «πολυπαθούς» Βιολογικού Καθαρισμού Λαγκαδά
Ο Δήµος Λαγκαδά, µέσω της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (Ν.Α.Θ.), είχε καταφέρει το 2001 να υλοποιήσει την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Λαγκαδά µε συνολικό προϋπολογισµό 1.163.898.900 δρχ.
Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από πιστώσεις ΣΑΝΑ 9829/τροπ. 2η έτους 1998. Η οριστική παραλαβή του έργου από την κοινοπραξία που το κατασκεύασε έγινε µε την υπ’ αριθ. 07/4515/10.5.2004 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Ν.Α.Θ. (σχετικά έγγραφα της Υπηρεσίας: υπ’ αριθ. 07/6644/29.7.2003, 07/808/27.1.2004 και 07/4553/11.5.2004). Υπεύθυνος διαχείρισης της ΕΕΛ Λαγκαδά από τότε είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά. Όλα αυτά βέβαια έγιναν χωρίς να υπάρχει προηγουµένως το απαιτούµενο διαχωριστικό αποχετευτικό δίκτυο.
Όσον αφορά το έργο της «Συντήρησης & Λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων Λαγκαδά», έγινε στις 16.03.2010 µε τη διαδικασία της Ανοικτής Δηµοπρασίας µε προσφορές µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης ανά οµάδα (Ν. 3669108, αρθρ. 6 ο), ο διαγωνισµός του έργου.
Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα 680.000,00 € µε αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και έχει ενταχθεί στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων.
Κατατέθηκαν 9 προσφορές εκ των οποίων 2 κρίθηκαν ως απαράδεκτες και οι υπόλοιπες 7 ως αποδεκτές.
Από τις αποδεκτές προσφορές προσωρινή µειοδότρια - ανάδοχος µε µέση έκπτωση 43% αναδείχτηκε η εργοληπτική επιχείρηση Κουντουράς Μηχανικοί Ε.Ε.
Εντούτοις υποβλήθηκε εµπρόθεσµα ένσταση κατά του πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισµού από την 2η κατά σειρά µειοδοσίας εταιρεία ΕΤΕΡ Α.Ε.
Λόγω της ιδιαιτερότητας της περίπτωσης, ανατέθηκε η γνωµοδότηση σε νοµικό ώστε να αποκλειστεί η οποιαδήποτε περίπτωση λάθους ως προς την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης στην τελική απόφαση που θα πάρει το Δ.Σ. της Επιχείρησης. Από την από 10.05.2010 εισήγηση λοιπόν που έκανε ο δικηγόρος κ. Αναστάσιος Γακίδης και που υιοθετεί πλήρως η Επιτροπή Διαγωνισµού, γίνεται δεκτή η ένσταση της προαναφερθείσας εταιρείας και προσωρινή µειοδότρια - ανάδοχος µε µέση έκπτωση 28,18% αναδεικνύεται η εταιρεία ΕΤΕΡ Α.Ε.
Εξαιτίας όµως της αδιαφορίας της προηγούµενης Διοίκησης της ΔΕΥΑΛ για την µη πρόβλεψη της φύλαξης της ΕΕΛ Λαγκαδά ,σηµειώθηκε το καλοκαίρι του 2010 κλοπή & καταστροφή του µεγαλύτερου µέρους του Η/Μ εξοπλισµού της ΕΕΛ, αξίας άνω των 280.000€, µε αποτέλεσµα να υποχρεωθεί η Επιχείρηση σε υπογραφή Συµπληρωµατικής Σύµβασης για την εκ νέου αγορά των συγκεκριµένων µηχανηµάτων, που φυσικά έχει επίπτωση και στον χρόνο ολοκλήρωσης του έργου.
Λόγω λοιπών αυτών των εξελίξεων, η Επιχείρηση προχώρησε σε σύνταξη 1 ου ΑΠΕ και Συµπληρωµατικής Σύµβασης που επίσης εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συµβούλιο Τεχνικών Έργων. Η Συµπληρωµατική Σύµβαση έχει υπογραφεί αλλά το έργο σηµειώνει καθυστέρηση λόγω µη πληρωµών των τελεσθέντων εργασιών (ο 10ς λογαριασµός ύψους 124.500€ είχε αποσταλεί στην Π.Κ.Μ. από τις 08.12.2010 αλλά πληρώθηκε µόλις πρόσφατα, ο 20ς κατατέθηκε στις 18.04.2011 και δεν εξοφλήθηκε ακόµη ενώ ήδη έχει κατατεθεί και ο 30ς στις 29.06.2011).Έχει εκτελεστεί περίπου το 1/3 της εργολαβίας ενώ η ολοκλήρωση του µεγαλύτερου τµήµατος της εργολαβίας προβλέπεται να γίνει ταυτόχρονα µε την σύνδεση του παντορροϊκού δικτύου, δηλαδή µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου. Άσκοπο να αναφέρουµε πως εάν λειτουργούσε η Μονάδα του βιολογικού, οι απρόβλεπτες αυτές καταστάσεις, δηλ. η κλοπή του µεγαλύτερου τµήµατος του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού αλλά και η απαξίωσή του λόγω της αχρησίας του, απλώς δεν θα είχαν συµβεί.  Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ βέβαια πως η σύνδεση του παντορροϊκού δικτύου µε την ΕΕΛ Λαγκαδά είναι κάτι για το οποίο καµία προηγούµενη Διοίκηση της ΔΕΥΑΛ δεν φρόντισε να υλοποιήσει, ενώ είναι ένα έργο δυσανάλογα µικρό σε κόστος σε σχέση µε το τεράστιο όφελος που θα έχει για την τοπική κοινωνία όταν ολοκληρωθεί. Ήδη η νέα Διοίκηση της Επιχείρησης έχει έρθει σε συµφωνία µε τον  ανάδοχο της εργολαβίας του αποχετευτικού δικτύου για την κατασκευή του συνδετήριου αγωγού του παντορροϊκού δικτύου µε την ΕΕΛ Λαγκαδά. Η εν λόγω κατασκευή εκτιµάται ότι θα έχει ενδεικτικό κόστος 200.000,00 € προ Γ.Ε. & Ο.Ε. και προ Φ.Π.Α. Το ποσό θα προκύψει µέσω µείωσης ποσοτήτων της αρχικής σύµβασης, λόγω τµηµάτων του έργου στην επέκταση σχεδίου του Λαγκαδά που δεν µπορούν να εκτελεστούν.
Απορίας άξιο λοιπόν ποιοι λόγοι οδήγησαν τόσα χρόνια στην ύποπτη αδράνεια της µη υλοποίησης ενός τόσο απλού έργου, όπως είναι αυτό της κατασκευής του αγωγού µεταφοράς λυµάτων µήκους µόλις 800m και αξίας. 200.000€, από το παντορροϊκό δίκτυο του Λαγκαδά προς την ΕΕΛ.  Και όλα αυτά την στιγµή που η Δ.Ε. Υ.Α.Λ είχε έσοδα άνω των 11.000.000€ κατά το διάστηµα 2005 - 2010 Δεν µπόρεσε δηλαδή να γίνει ορθή εκτίµηση (ή µήπως ήταν άλλοι οι λόγοι;) ώστε να εξοικονομηθεί ένα ποσό αυτής της τάξης από τις εισροές της ΔΕΥΑΛ, ενώ από την άλλη η Δηµοτική Επιχείρηση προχώρησε σε διακοπή εργασιών και αποζηµίωση της Τ.Ε.Κ. (που ήταν η προηγούµενη εργολαβία του αποχετευτικού δικτύου), δαπανώντας ποσό άνω του 1.100.000€ από εθνικούς πόρους για την κατασκευή µόλις του 8% του συνολικού τµήµατος της αποχέτευσης! Η αποζηµίωση και µόνο του προηγούµενου εργολάβου που πλησίαζε τις 264.000€ (λόγω της διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του Δήµου & της ΔΕΥΑΛ), σχεδόν θα έφτανε για να κατασκευαστεί ο συνδετήριος αγωγός!


Επειδή οι αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και η αδράνεια χρόνων για την ολοκλήρωση του Βιολογικού Σταθμού Λαγκαδά «πληγώνουν» καθημερινά την Λίμνη Κορώνεια. Αποτέλεσμα αυτών των γεγονότων βέβαια ήταν η επί σειρά ετών ανεξέλεγκτη ροή ανεπεξέργαστων λυμάτων μέσω ανοικτής τάφρου προς τη Λίμνη Κορώνεια και οι ολέθριες συνέπειες στο οικοσύστημα της λίμνης καθώς και η περιβαλλοντολογική επιβάρυνση αυτής.
Επειδή είναι απορίας άξιο ποιοι λόγοι οδήγησαν τόσα χρόνια στην ύποπτη αδράνεια της μη υλοποίησης ενός τόσο απλού έργου όπως είναι αυτό της κατασκευής του αγωγού μεταφοράς λυμάτων μήκους μόλις 800 m και αξίας 200.000 ευρώ, από το παντορροϊκό δίκτυο του Λαγκαδά προς την Ε.Ε.Λ. Λαγκαδά, ενώ είναι ένα έργο δυσανάλογο μικρό σε κόστος σε σχέση με το τεράστιο όφελος που θα έχει για την τοπική κοινωνία.
Επειδή ότι παρά το γεγονός η μονάδα παραδόθηκε το 2004 δεν λειτούργησε ποτέ, γιατί το σχετικό έργο σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης δεν είχε προβλεφθεί.
Επειδή ένα τόσο σημαντικό γεγονός που σε μια τόσο δύσκολη για την χώρα μας οικονομική συγκυρία, επιβαρύνει τόσο τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Λαγκαδά με ένα σημαντικό ποσό.
Επειδή ο Βιολογικός Σταθμός παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα αφύλακτος.
Επειδή αν λειτουργούσε η Μονάδα του Βιολογικού, οι απρόβλεπτες καταστάσεις όπως η κλοπή του μεγαλύτερου τμήματος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και η απαξίωση του λόγω της αχρηστίας του απλώς δεν θα είχαν συμβεί.
Επειδή η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. λίγο πριν τις Δημοτικές Εκλογές (7η Νοεμβρίου 2010) σύνηψε δάνειο ύψους 500.000 ευρώ από Πιστωτικό Ιδρυμα, με σκοπό να πληρωθεί ο ΦΠΑ που προέρχεται από λογαριασμούς του έργου της αποχέτευσης. Τα μισά περίπου χρήματα δόθηκαν για ΦΠΑ όπως προβλεπότανε και για τα υπόλοιπα αγνοείται η τύχη τους.
Επειδή ο εργολάβος απαιτεί ποσό 180.000 ευρώ για έργα, για τα οποία δεν υπάρχουν πρωτόκολλα παραλαβής και καλής εκτέλεσης.
Επειδή υπάρχει καταγγελία εναντίον της πρώην Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. και βρίσκεται στην Δικαιοσύνη για απλήρωτες οφειλές προς εργαζομένους οι οποίοι εργάστηκαν στην ΔΕΥΑΛ κατά τα έτη 2009 και 2010, χωρίς συμβάσεις εργασίας και απαιτούν δεδουλευμένα 150.000 ευρώ περίπου.
Επειδή η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. από το έτος 2003 έως και το έτος 2010 στους ισολογισμούς που δημοσίευσε παρουσιάζει σωρευτικά ζημιές 4.444.622,74 ευρώ. Η ΔΕΥΑΛ δεν έχει καταθέσει τον ισολογισμό του έτους 2009 προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι «ευανάγνωστο» για τους γνωρίζοντες ότι οι ισολογισμοί που έχουν κατατεθεί προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστοι, αφού το ποσό των αποσβέσεων θεωρείται δαπάνη και επηρεάζει άμεσα το τελικό αποτέλεσμα – δεν διενεργούνται οι νόμιμες ετήσιες αποσβέσεις στα πάγια. Η διαχείρηση της ΔΕΥΑΛ δεν κινήθηκε με γνώμονα την δημιουργία ευεργετικών αποτελεσμάτων για τους δημότες. Στο επιβαρυμένο αυτό κλίμα, έρχονται να προστεθούν και οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές και τις τράπεζες που έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Το αποτέλεσμα είναι, αφενός να μην μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά, αφετέρου να επιβαρύνουν με τεράστια ποσά τον μοναδικό τους μέτοχο, που είναι οι δημότες του Δήμου Λαγκαδά.   
Επειδή η ΔΕΥΑΛ με αποφάσεις του Δ.Σ. αποφασίζει διαγραφές οφειλών καταναλωτών.
Επειδή ο πρώην Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ (περίοδος 2003 και 2004) δηλώνει εγγράφως ότι ο παλιός εξοπλισμός του καλοριφέρ δόθηκε σε ιδιώτη με διαγωνισμό και ότι το ποσό του εκπλειστηριάσματος μπήκε στο Ταμείο της Επιχείρησης, χωρίς αυτό να είναι αληθές, επειδή ούτε διαγωνισμός προκηρύχθηκε ούτε τα χρήματα μπήκαν στο Ταμείο της Επιχείρησης.

Παρακαλώ για τις δικές Σας ενέργειες.


                      Με τιμήΘεόδωρος Π. Σαββίδης

This is a comment.