ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2013

Τροπολογία βουλευτών της ΔΗΜ.ΑΡ. για τα Κέντρα Πρόληψης


Τροπολογία για τη διασφάλιση των Κέντρων Πρόληψης των εξαρτήσεων και την ανανέωση της Προγραμματικής Σύμβασης για τη λειτουργία τους κατέθεσαν σήμερα στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» οι βουλευτές της ΔΗΜ.ΑΡ. Κατερίνα Μάρκου (Β’ Θεσσαλονίκης), Βασίλης Οικονόμου (Αττικής), Δημήτρης Αναγνωστάκης (Ευβοίας), Γιώργος Κυρίτσης (Τρικάλων), Ασηµίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη (Α’ Θεσσαλονίκης), Γιάννης Πανούσης (Α’ Αθηνών), Μαρία Ρεπούση (Α’ Πειραιά), Νίκη Φούντα (Αιτωλοακαρνανίας) και Θωμάς Ψύρρας (Λάρισας).
 
Δεδομένου ότι νέα Προγραμματική Σύμβαση δεν έχει υπογραφεί ακόμα, κρίνεται αναγκαίο να ρυθμιστεί αφενός το θέμα της συνέχισης της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης μετά τη λήξη της τελευταίας Προγραμματικής Σύμβασης και μέχρι τη σύναψη της νέας και αφετέρου να προβλεφθεί ρητά ότι η χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης, το ύψος και το χρονοδιάγραμμα καταβολής της θα ρυθμίζονται από την Προγραμματική Σύμβαση και ότι το ύψος της δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο των αντικειμενικών και πραγματικών αναγκών των Κέντρων, ώστε να μην τίθεται εν αμφιβόλω η συνέχιση της λειτουργίας τους αλλά και οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της τροπολογίας με αριθμό 894/38:

 

Αιτιολογική έκθεση

Η πρόληψη στον τομέα της εξάρτησης στην Ελλάδα υλοποιείται κυρίως από το πανελλαδικό δίκτυο των 72 Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, που λειτουργεί στο πλαίσιο συνεργασίας του ΟΚΑΝΑ με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Αυτή τη στιγμή, το πλαίσιο λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης ρυθμίζεται και από Προγραμματική Σύμβαση πενταετούς διάρκειας, η οποία όμως λήγει εντός του 2013. Παρόλα αυτά, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία σύναψης νέας Προγραμματικής Σύμβασης από τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Εσωτερικών, ΟΚΑΝΑ, ΚΕΔΕ, ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), με αποτέλεσμα να κινδυνεύει άμεσα η συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης και οι θέσεις εργασίας των εργαζόμενων στα Κέντρα αυτά.

Εν τω μεταξύ, το πρόβλημα της χρηματοδότησης των Κέντρων αυτών παραμένει, δεδομένου ότι, λόγω και της κρίσης, η καταβολή των αναγκαίων πόρων δεν έχει γίνει πάντα σύμφωνα με τους χρόνους και στο ύψος που προβλέπουν οι εκάστοτε Προγραμματικές Συμβάσεις.

Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαίο να ρυθμιστεί αφενός το θέμα της συνέχισης της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης μετά τη λήξη της τελευταίας Προγραμματικής Σύμβασης και μέχρι τη σύναψη της νέας και αφετέρου να προβλεφθεί ρητά ότι η χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης, το ύψος και το χρονοδιάγραμμα καταβολής της θα ρυθμίζονται από την Προγραμματική Σύμβαση και ότι το ύψος της δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο των αντικειμενικών και πραγματικών αναγκών των Κέντρων.

 

Προτεινόμενη Τροπολογία – Προσθήκη

 

Άρθρο….

 

1.      Η Προγραμματική Σύμβαση για τη λειτουργία των Κέντρων Πρόληψης, που συνυπογράφηκε στις 09/04/2009 από το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υγείας, την ΚΕΔΕ, τον ΟΚΑΝΑ και την ΕΕΤΑΑ Α.Ε. ως συμβαλλόμενα μέρη, διατηρείται σε ισχύ και μετά τη λήξη της πενταετούς διάρκειάς τη και ως την – με έγγραφη συμφωνία των ανωτέρω συμβαλλομένων – ανανέωσή της σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτήν και με προβλεπόμενο ετήσιο ύψος χρηματοδότησης για έκαστο έτος μετά τη λήξη της ανερχόμενο στο ποσό που έχει προβλεφθεί για το πέμπτο έτος ισχύος της. Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ όλοι οι όροι και συμφωνίες που προβλέπονται στην ως άνω Προγραμματική Σύμβαση και συνυπογράφονται αυτούσιοι με την ανανέωσή της.

2.      Προστίθενται εδάφια στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 61 του ν. 3459/2006 ως εξής:

Το ύψος και το χρονοδιάγραμμα καταβολής της ετήσιας  χρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης ορίζεται μεταξύ άλλων κάθε φορά σε Προγραμματική Σύμβαση επταετούς διάρκειας, αρχής γενομένης από 01.01.2014, μεταξύ όλων των στο παρόν άρθρο αναφερομένων και εμπλεκομένων φορέων και μερών. Η εν λόγω χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερη των αντικειμενικών και πραγματικών αναγκών των Κέντρων Πρόληψης, όπως αυτές προκύπτουν από τις διμερείς συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ αυτών και του ΟΚΑΝΑ, προκειμένου να επιτυγχάνεται και να εξασφαλίζεται  πάντοτε η βιωσιμότητα και η καλή και εύρυθμη λειτουργία τους. Στην παραπάνω επταετή προγραμματική σύμβαση δύνανται να συμβάλλονται και άλλοι φορείς του δημόσιου ή και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή και οργανισμοί και εν γένει φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δευτέρου βαθμού, με αντίστοιχη πρόβλεψη και καθορισμό των όρων συμμετοχής τους.    

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

This is a comment.