ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Πού πάνε τα 20,8 δις του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ)

Με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της φτώχειας και έμφαση σε τομείς όπως αυτοί του τουρισμού, των logistics, της περιβαλλοντικής βιομηχανίας, της υγείας (βιοτεχνολογία, γενόσημα), της παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, της τεχνολογίας, της πληροφορικής και των επικοινωνιών, θα κατευθυνθεί το 25%
των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ (Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης – ΣΕΣ) της περιόδου 2014-2020, που παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης.
Η αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ, εστιάζει σε τέσσερα Εθνικά Προγράμματα και στο πρόγραμμα για τις Περιφέρειες.
Πιο συγκεκριμένα, τα επιχειρησιακά σχέδια είναι:
1.Ανταγωνιστικοτητα – Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 3,8 δισ. ευρώ (25% του συνόλου της χρηματοδότησης).
Θα δοθεί έμφαση σε συγκεκριμένους τομείς οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν γρήγορα σε ανάπτυξη. Οι τομείς αυτοί είναι: Logistics, Τουρισμός γενικά αλλά και ειδικές μορφές τουρισμού, Τομέας της Υγείας (Φαρμακευτικά προϊόντα, τουρισμός υγείας, υπηρεσίες υγείας), Αγροδιατροφικός τομέας, Τεχνολογίες (Πληροφορική και Επικοινωνίες), Παράγωγη και Εξοικονόμηση Ενεργείας, Δημιουργικές Βιομηχανίες.
2. Μεταρρύθμιση του Δημοσίου Τομέα 0,4 δισ. ευρώ ( 3%). Αντιμετώπιση προβλημάτων οργάνωσης του Δημοσίου, αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός των δικαστηρίων, δράσεις για τη διαχείριση της Μετανάστευσης, Αναδιοργάνωση δομών Υγείας.
3. Περιβάλλον και Μεταφορές 3,7 δισ. ευρώ (24%). Διεύρυνση διευρωπαϊκού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου, επέκταση ΜΕΤΡΟ Αθήνας, κατασκευή ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης , Διαχείριση Αποβλήτων, Δράσεις για τη φυση και την βιοποικιλότητα.
4. Εκπαίδευση , Κατάρτιση και Απασχόληση 2 δις ευρώ (13%).
5. Περιφερειακά Προγράμματα 5,4 δισ. ευρώ (35%). Κάθε μια από τις 13 περιφέρειες θα έχει στο νέο ΕΣΠΑ το δικό της πρόγραμμα.
Σύμφωνα με τον υπουργό, στόχος για το 2020 είναι να συμβάλλει το νέο ΕΣΠΑ στη δημιουργία 640.000 νέων θέσεων απασχόλησης και εισροή επενδύσεων, έως το 2020, ύψους 112 δις. ευρώ, όπως προβλέπει έκθεση της McKinsey, η οποία ήταν μια από τις εκθέσεις μαζί με τις εκθέσεις του ΙΟΒΕ και του ΚΕΠΕ βάσει των οποίων σχεδιάστηκε η αρχιτεκτονική του νέου ΕΣΠΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

This is a comment.