ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας για το Δήμο Λαγκαδά

Ο Δήμος ΛΑΓΚΑΔΑ, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-05-2015) και της εγκυκλίου 14/οικ.16773/15-05-2015 του Τμήματος Μονίμου Προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα    «Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας»    (ΑΔΑ:7ΖΥΡ465ΦΘΕ-ΣΟ3),  

κ α λ ε ί

όσοι υπάλληλοι της Δημοτικής Αστυνομίας, επιθυμούν να εργαστούν στο Δήμο Λαγκαδά, να απευθύνονται  στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου μας, (Δήμος Λαγκαδά,  Ν. Παπαγεωργίου 2, Τ.Κ. 572 00, Λαγκαδάς, ή να επικοινωνούν στα εξής τηλέφωνα : 2394330229 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) 2394330203 (Γραφείο Δημάρχου).

ΠΗΓΗ: lagadas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

This is a comment.