ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ, Ο ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ!!!


Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ΔΕΝ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΙ την άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης, επιβάλει πρόστιμα, συντάσσει σχέδιο συμμόρφωσης για την αντιμετώπιση των κυριοτέρων λειτουργικών προβλημάτων και διατάσσει τα αναγκαία μέτρα για την διαχείριση των στραγγισμάτων, αναγκαία μέτρα για την ορθολογικότερη διαχείριση του βιοαερίου, την εξασφάλιση χώματος επικάλυψης καταλλήλων προδιαγραφών από αδειοδοτημένους θαλάμους.

Τα χρονοδιαγράμματα που συνδέουν το σχέδιο συμμόρφωσης και ισχύουν από την ημερομηνία υπογραφής του, δηλαδή από 01-09-2015 είναι τα εξής:

4.1 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του μέτρου προμήθειας και εγκατάστασης COMPACT μονάδας ανάστροφης όσμωσης.

Σε διάστημα δεκατεσσάρων (14) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης υπολογίζεται ότι θα τεθεί σε λειτουργία η νέα μονάδα (compact) αντίστροφης μέτρησης η οποία θα αυξήσει κατά 200 m3/ημέρα την δυναμικότητα επεξεργασίας στραγγισμάτων στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

4.2 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του μέτρου προμήθειας του μέτρου επέκτασης του μες στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Κατασκευή του έργου: 32 μήνες

4.3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του μέτρου κατασκευής λιμνοδεξαμενής.

Κατασκευή του έργου:13 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η μελέτη του έργου έχει συνταχθεί από το 2014.

4.4 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του μέτρου άντλησης και ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαερίου των κυψελών 1 και 2. Πλήρης ανάπτυξη των υποδομών και των δικτύων εκμετάλλευσης του βιοαερίου συνυπολογίζοντας την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Σύνολο: 35 μήνες.

4.5 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του μέτρου αγοράς οικοπέδου για την εξασφάλιση αδειοδοτημένου δανειοθαλάμου λήψης χωμάτων καθημερινής επικάλυψης των απορριμμάτων.

Σύνολο μηνών :15 μήνες

4.6 Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του μέτρου προμήθειας καταλλήλων χωμάτων για την καθημερινή επικάλυψη των απορριμάτων.

Σύνολο μηνών : 17 μήνες

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

This is a comment.