ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ;

Αποτέλεσμα εικόνας για χυτα μαυροράχης λαγκαδα
       Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πληροφορεί ότι στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, ουσιαστικά σήμερα δεν γίνεται διαχείριση του παραγόμενου βιοαερίου. Οι υπάρχοντες δυο πυρσοί δεν λειτουργουν ικανοποιητικά, λόγω μη συλλογής επαρκούς ποσότητας του παραγόμενου και συλλεγόμενου βιοαερίου, η οποία δεν είναι ικανή να συντηρήσει την λειτουργία του καυστήρα του πυρσού.
    Η σύσταση και οι παραγόμενες ποσότητες βιοαερίου είναι επαρκείς (σύμφωνα με τις πρόσφατες μετρήσεις του ΦοΣΔΑ) για την ενεργειακή του αξιοποίηση.
   Οι λόγοι μη συλλογής ποσότητας βιοαερίου, εστιάζονται στην μερική καταστροφή του οριζόντιου δικτύου συλλογής και στην ακατάλληλοτητα του χώματος επικάλυψης.
   Η διαδικασία της συλλογής του βιοαερίου με οριζόντιο δίκτυο και καύση αυτού στους δυο πυρσούς εφαρμόζεται μέχρι σήμερα, Όμως ο συγκεκριμένος τρόπος διαχείρισης δεν μπορεί να απομακρύνει το σύνολο του παραγόμενου βιοαερίου διότι σε αρκετά σημεία οι αγωγοί έχουν συμπιεστεί και υπολειτουργούν.
    Παρά λοιπόν το γεγονός ότι οι παραγόμενες ποσότητες βιοαερίου είναι επαρκείς ,οι δύο πυρσοί δεν λειτουργούν ικανοποιητικά διότι σε αρκετά σημεία οι αγωγοί έχουν συμπιεστεί και υπολειτουργούν.
   Εμείς θα αναρωτηθούμε: Υπάρχει ή δεν υπάρχει , εγκατεστημένο οριζόντιο δίκτυο συλλογής βιοαερίου; Διότι είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχει εγκατεστημένο δίκτυο δεν υπάρχουν και εγκατεστημένοι αγωγοί, Σε δόξα των Διοικητικών Υπηρεσιών ο ΧΥΤΑ εκλύοντας βιοαέριο μολύνει το περιβάλλον και υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος ανάφλεξης και βίαιης έκρηξης!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

This is a comment.