ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016

ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΜΙΧΛΗ (10)

Αποτέλεσμα εικόνας για ομιχλη

Το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου συνεδριάζουν, κρίνουν και αποφασίζουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 75, αντίστοιχα, του Ν. 3852/2010 και 1 & 2 περ.γ' της υπ'αριθ. 43254/31-07-2007 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Φ.Ε.Κ. 1492/Β'/17-08-2007) δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου δημοτικής ή κοινοτικής κοινωφελούς επιχείρησης όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε ατιμωτικά αδικήματα.
Ο δημοτικός σύμβουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ., μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, μέλος του Δ.Σ. των Λουτρών Λαγκαδά, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε καταδικαστεί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις για αδικήματα που δεν επέτρεπαν τον διορισμό του στις συγκεκριμένες θέσεις.
Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος να κηρυχθούν όλες οι αποφάσεις ΑΚΥΡΕΣ, στις οποίες συμμετείχε ο δημοτικός σύμβουλος ο οποίος καταδικάστηκε  αμετάκλητα για αδικήματα που δεν επέτρεπαν το διορισμό του στις συγκεκριμένες θέσεις, καθώς και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Λαγκαδά με την οποία διορίστηκε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ.. 
ΑΛΙΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ!!!!!! 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

This is a comment.