ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

ΠΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΗ (8)

Αποτέλεσμα εικόνας για ομιχλη

Το Δημοτικό Συμβούλιο και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου συνεδριάζουν, κρίνουν και αποφασίζουν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 75 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-2010) ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης''.
Το άρθρο 236 Ν. 3852/2010 (έκπτωση εξαιτίας καταδίκης) ορίζει ότι οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι, οι   σύμβουλοι των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμα τους, αν καταδικαστούν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για παραχάραξη, κιβδηλεία, πλαστογραφία, πλαστή βεβαίωση, δωροδοκία, εκβίαση, κλοπή, υπεξαίρεση, απιστία, απάτη, καταπίεση, αιμομιξία, μαστροπεία, σωματεμπορία, παράνομη διακίνηση αλλοδαπών, παράβαση της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, τη λαθρεμπορία, καθώς και για παράβαση καθήκοντος.
Στο Κλητήριο Θέσπισμα η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης(Α.Β.Μ. Α. 13/4955Β. Ωρ. Ε. Γ29-13/390/2144) κατηγορεί τον πρώην Δήμαρχο και ακόμη είκοσι οκτώ (28)  δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Λαγκαδά ότι ενεργώντας από κοινού και μετά από συναπόφαση, ως υπάλληλοι, στους οποίους είχε ανατεθεί η άσκηση δημοτικής εξουσίας, με πρόθεση παρέβησαν το καθήκον της υπηρεσίας τους με σκοπό να προσπορίσουν σε άλλον παράνομο όφελος. Οι κατηγορούμενοι ως Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Λαγκαδά την 21- 3- 2011 υπερψήφισαν κατά πλειοψηφία την υπ'αριθ. 61/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκε δημοτικός σύμβουλος Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), αν και γνώριζαν ότι υπήρχαν σε βάρος του αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις για αδικήματα που δεν επέτρεπαν τον διορισμό του στη συγκεκριμένη θέση. Επιπλέον, ειδικά ο δημοτικός σύμβουλος συμμετείχε στη συζήτηση και τη λήψη της ως άνω υπ'αριθ. 61/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και κατά παράβαση του άρθρου 99 Ν. 3463/2006, καθώς ο ίδιος εξαρτούσε από αυτήν ηθικό και υλικό συμφέρον. Προέβησαν, δε, στην ενέργεια τους αυτή με σκοπό να ωφεληθεί ο κατηγορούμενος δημοτικός σύμβουλος τόσο ηθικά όσο και  υλικά, ώστε να λαμβάνει την προβλεπόμενη για τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. μηνιαία αποζημίωση,καθώς για μεν το έτος 2011 έλαβε συνολική αποζημίωση ύψους 2.500 ευρώ, ενώ για το ίδιο χρονικό διάστημα από 01-01-2012 εώς 14-09-2014 ελάμβανε μηνιαίως ως αποζημίωση ποσό ίσο με το 50% της μηνιαίας αντιμισθίας του Δημάρχου, ήτοι 2.108,19 ευρώ.
Ο Δήμαρχος και ο δημοτικός σύμβουλος Πρόεδρος του Δ.Σ. της  Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ενεργώντας από κοινού και μετά από συναπόφαση, ως υπάλληλοι, στους οποίους είχε ανατεθεί η άσκηση δημοτικής εξουσίας, με πρόθεση προκάλεσαν σε άλλους την απόφαση να εκτελέσουν την άδικη πράξη (ηθική αυτουργία) που αυτοί διέπραξαν (άδικη πράξη της παράβασης καθήκοντος από κοινού).

Η δίκη προσδιορίστηκε για τις 26- 005- 2013(Τριμελές Πλημ//κειο Θεσσαλονίκης).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

This is a comment.