ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2016

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

Αποτέλεσμα εικόνας για αναλυση πολιτικου ανταγωνισμου

Στον σχεδιασμό - προγραμματισμό μιας στρατηγικής τοποθέτησης ενός Πολιτικού Συνδυασμού ή   μιας στρατηγικής διεκδίκησης ενός Δημοσίου Αξιώματος (Στρατηγική Μάρκετινγκ), η ανάλυση του ανταγωνισμού αποτελεί ένα σημαντικό μέρος στην ανάλυση της παρούσας κατάστασης. 

Η ανάλυση του πολιτικού ανταγωνισμού είναι καθοριστικής σημασίας στον σχεδιασμό της ανάπτυξης και διατήρησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ενός πολιτικού σχήματος.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

Σύμφωνα με τον Porter(1980) υπάρχουν τέσσερα διαγνωστικά συστατικά της ανάλυσης ανταγωνιστών τα οποία είναι:

► Μελλοντικοί στόχοι
► Τωρινή στρατηγική
► Υποθέσεις
► Ικανότητες.

Η ανάλυση θα πρέπει να πραγματοποιείται για όλους τους σημαντικούς υπάρχοντες και δυνητικούς ανταγωνιστές και μάλιστα για τον κάθε ένα από αυτούς ξεχωριστά.

Οι στόχοι αφορούν σε όλα τα επίπεδα στρατηγικής, δηλαδή επιχειρησιακοί στόχοι που ξεκινούν από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση των πολιτικών και αποτελούν τις δυνάμεις που ωθούν σε δράση και κατευθύνουν τις οργανωτικές δομές της παράταξης.

Οι υποθέσεις πρέπει επίσης, να αναφέρονται στις υποθέσεις που κάνει ο κάθε ανταγωνιστής, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους άλλους ανταγωνιστές που δραστηριοποιούνται στην ίδια εκλογική περιφέρεια και διεκδικούν το ίδιο εκλογικό αξίωμα.

Το τρίτο συστατικό στοιχείο της ανάλυσης των ανταγωνιστών είναι η τωρινή στρατηγική του καθενός. Η στρατηγική ενός ανταγωνιστή καλύπτει όλο το φάσμα των πολιτικών της κάθε λειτουργικής περιοχής του πολιτικού συνδυασμού, καθώς και τις αλληλοσυσχετίσεις ανάμεσα τους.

Η ρεαλιστική αξιολόγηση των ικανοτήτων του κάθε συνυποψηφίου αποτελεί το τελευταίο διαγνωστικό βήμα στην ανάλυση των ανταγωνιστών. Οι δυνάμεις και οι αδυναμίες κάθε διεκδικητή του εκλογικού θώκου, προσδιορίζουν την ικανότητα του να ξεκινά στρατηγικές με δική του πρωτοβουλία ή να αντιδρά σε στρατηγικές κινήσεις άλλων ανταγωνιστών, ή ακόμη και να αντιμετωπίζει γεγονότα που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης. Οι δυνάμεις ή οι αδυναμίες ενός ανταγωνιστή μπορούν να εντοπίζονται σε περιοχές όπως: η προσωπική του ισχύς, η γενική ικανότητα της διοίκησης και το πολιτικό του χαρτοφυλάκιο, οι πολιτικές του και οι αντιπρόσωποι του, το marketing και η οργάνωση του, Οι ιδιαίτερες ικανότητες μιας πολιτικής παράταξης συνολικά, μπορούν να αναφέρονται:
  • Στην ικανότητα της για ανάπτυξη
  • Στην ικανότητα γρήγορης αντίδρασης
  • Στην ικανότητα προσαρμογής της σε αλλαγές.

Σκοπός της ανάλυσης  και αξιολόγησης των πολιτικών ανταγωνιστών είναι ο εντοπισμός των οργανωτικών επιπέδων τους, η ανάλυση στόχων, πολιτικών και στρατηγικών, ισχυρών και αδύνατων σημείων, η πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους, καθώς και η εκτίμηση και αντιμετώπιση μιας πιθανής απειλής στο μέλλον που προέρχεται είτε από το άμεσο πολιτικό περιβάλλον μιας παράταξης είτε από τον έμμεσο ανταγωνισμό.

Οι στόχοι των ανταγωνιστών σε μία πολιτική αρένα καθορίζουν τις πολιτικές και τις στρατηγικές τους. Κατά συνέπεια το  τι θα πρέπει να σχεδιάσει, οργανώσει και υλοποιήσει μια πολιτική παράταξη σε επίπεδα υποδομών, οργανωτικών δομών, στρατηγικών, πολιτικού προγράμματος και επικοινωνίας εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τους στόχους και τις στρατηγικές των αντιπάλων πολιτικών συνδυασμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

This is a comment.