ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

ΣΚΕΨΟΥ......


Αποτέλεσμα εικόνας για σκεπτομενος ανθρωπος


Από συνέχεια.......


Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Δημήτριος Μάρκου της περιόδου από 22-09-2014 έως 05-03-2017) καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, την προηγούμενη Διοίκηση (Πρόεδρος του Δ.Σ. και Δήμαρχος Λαγκαδά Ο κ. Αναστασιάδης Ιωάννης) για ξεκάθαρη σπατάλη και έλλειψη σωστής και χρηστής διαχείρισης ........
.........και για το γεγονός ότι το έργο ανάπλασης του 1ου ορόφου του ξενοδοχείου είναι ημιτελές, δεν βρήκε μελέτη και διαγωνισμό, βρέθηκαν επιταγές (προθεσμιακές) 77.336 ευρώ, βρέθηκε επιταγή σε ιδιώτη (λόγω ταμειακής διευκόλυνσης στα Λουτρά 6.000 ευρώ κ.ά. Καταγγέλλει ακόμη ότι ‘’ δεν έχει περάσει από Δ.Σ. και δεν έχει γίνει ο Ισολογισμός του 2013, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ισολογισμοί για τα έτη 2010, 2011, 2012 (5η Τακτική Συνεδρίαση 2015).
Ο ίδιος ως Πρόεδρος του Δ.Σ> της Ε.Ε.Ι.Π.Λ. Μ.Α.Ε. στις 22 Απριλίου 2015 υπογράφει τον Ισολογισμό 2013 αντί της 30 Ιουνίου 2014 όπως ο Νόμος ορίζει, υπογράφουν ακόμη ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Ι.Π.Λ.Μ.Α.Ε. και ο Λογιστής.
 Αντί να καταγγείλει στις αρμόδιες Εποπτικές και Ελεγκτικές Αρχές τους προκατόχους του, η Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε. στις 05-06-2015 ζητά την έγκριση (Πρόεδρος Δ.Σ. κος Μάρκου Δημήτριος) από το Δήμο Λαγκαδά ως Μοναδικό Μέτοχο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ‘’Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.’’ της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της 4ης  εταιρικής χρήσης (01-01-2013 – 31-12-2013) στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της 4ης Εταιρικής Χρήσης και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και των πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
Από τη θέση του γνωρίζει ότι όταν μια Α.Ε. παρουσιάζει για τρία (3) συνεχή έτη έλλειμμα ανεξαρτήτως ποσού, τίθεται σε εκκαθάριση. Η Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε. εμφανίζει τα έτη 2010, 2011, 2012 και 2013, σε 4 συνεχή έτη ζημίες.
Από τη θέση του επίσης γνωρίζει ότι δεν επιτρέπεται η χρηματοδότηση των δημοτικών επιχειρήσεων από το Δήμο γεγονός που δεν καταγγέλλει αρμοδίως.
Στην ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, Συγκρότημα Λουτρών Λαγκαδά στη Σελίδα 12 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ (ΚΤΙΡΙΟ VII) αναφέρεται ότι στον πρώτο όροφο οι εργασίες διακόπηκαν και δεν υπάρχει προοπτική ολοκλήρωσης τους και το ποσοστό κτιριακής ετοιμότητας του ορόφου εκτιμάται 70%.
Το δίκτυο ύδρευσης – αποχέτευσης δεν λειτουργεί εξαιτίας των εργασιών που εγκαταλείφθηκαν στον πρώτο όροφο με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η λειτουργία και του δεύτερου ορόφου (25 δωμάτια) και του τρίτου ορόφου (22 δωμάτια και μια αποθήκη) και την απώλεια εσόδων του Δήμου.
Οι εργασίες για την ανακαίνιση του 1ου ορόφου δεν είχαν την ρητή και έγγραφη έγκριση της Εταιρείας Τουριστικών Ακινήτων ΕΤΑ/ΕΟΤ όπως αναφέρεται στη Σύμβαση Παραχώρησης Εκμετάλλευσης των Λουτρών (05 Ιανουαρίου 2005). Η Σύμβαση υπογράφεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΑ και τον Δήμαρχο του Δήμου Λαγκαδά. Αντίγραφα της Σύμβασης Παραχώρησης βρίσκονται στην ΕΤΑ, στο Δήμο Λαγκαδά και στη Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαγκαδά δεν αποφάσισε να ενημερωθούν σχετικά οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Κράτους, ομοίως και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε. σε ιδιωτικές του συζητήσεις αναφέρει ότι παρέδωσε στις αρμόδιες Αρχές που έλεγξαν την Επιχείρηση, την καταγγελία του που αναγνώστηκε και υπάρχει στα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (5η Τακτική Συνεδρίαση 2015).

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

This is a comment.