ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Ορίστηκαν οι αποδοχές των γεν. γραμματέων στους δήμους

Οι αποδοχές των γενικών γραμματέων στους δήμους θα είναι ανάλογες του 65% των αποδοχών των δημάρχων, συν τα εορτών και αδείας, προβλέπει κοινή απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Γ. Ραγκούση και του υφυπουργού Οικονομικών Φ.Σαχινίδη. Η ισχύς της είναι αναδρομική από την 1 Ιανουαρίου.
Δείτε την αναλυτικά:

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ:
Καθορίζουμε τις αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι γενικοί
γραμματείς δήμων, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσας  και έως ότου εκδοθεί νεώτερη όμοια απόφαση, ως ποσοστό 65% επί της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου.
Οι μηνιαίες αποδοχές των προαναφερόμενων γενικών γραμματέων, σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των αντίστοιχων αποδοχών των υπαλλήλων ειδικών θέσεων 1ου βαθμού, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά.
Πέραν των ανωτέρω αποδοχών, στους εν λόγω γενικούς γραμματείς
καταβάλλεται και η οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 3205/2003. Επίσης καταβάλλεται και το
επίδομα εορτών και άδειας, σε όσους εκ των υπαλλήλων αυτών πληρούν τις
προϋποθέσεις που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1.1.2011».


Μ.Ζ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

This is a comment.