ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Τρίτη, 29 Μαρτίου 2011

Οι δικηγόροι του Δήμου καταγγέλλουν τον δήμαρχο!

Προς
Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων
κ. Αθανάσιο Μητσιό     Κοινοποίηση προς:
1. Επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων κ.κ.

 α) Γιάννη Σάπκα, β) Γεώργιο Λαμπρούλη, γ) Απόστολο Καλογιάννη και δ) Γεώργιο Μπαρτζώκη και

2. Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας κ. Δημήτριο Κατσαρό (Μέγαρο Δικηγόρων)

Κύριε Πρόεδρε,
Σας υποβάλλω την προς το Δήμαρχο Λαρισαίων κ. Κων/νο Τζανακούλη επισυναπτόμενη, με αριθμό πρωτ. 14.295/4-3-2011, ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ του υπογράφοντος και των άλλων δύο (2) Δικηγόρων του Δήμου Λαρισαίων με σχέση έμμισθης εντολής κ.κ. Αναστασίας Νάρη και Θεόδωρου Κωνσταντίνου και ΠΑΡΑΚΑΛΩ για την εισαγωγή της προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, ως θέμα που αφορά άμεσα τον τρόπο λειτουργίας του γραφείου Δικηγόρων του Δήμου Λαρισαίων και ως εκ τούτου απτομένου της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων, καθόσον από το περιεχόμενό της προκύπτει με σαφήνεια ότι αναφέρεται στο θέμα που δημιουργήθηκε μεταξύ του γραφείου Δικηγόρων του Δήμου Λαρισαίων και του κ. Δημάρχου Λαρισαίων, με αφορμή την μη αρεστή στον δεύτερο γνωμοδότηση του πρώτου επί του 7ου θέματος της συνεδρίασης της 28ης Φεβρουαρίου 2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων, εξαιτίας της οποίας επακολούθησε παρέμβαση του κ. Δημάρχου Λαρισαίων με τη χρησιμοποίηση φράσεων (εμπεριέχονται στην προαναφερθείσα ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ) ουδεμία σχέση εχουσών με την πραγματικότητα αλλά και προσβλητικών, συκοφαντικών, μειωτικών της υπόληψης και αξιοπρέπειάς μας ως Δικηγόρων του Δήμου Λαρισαίων, επιστημόνων και ανθρώπων.

Ο Δικηγόρος του Δήμου Λαρισαίων
Με σχέση έμμισθης εντολής
Μάριος Κουτσογεώργος


Λάρισα, 4/3/2011 Αρ.Πρωτ.14295
Προς Δήμαρχο Λαρισαίων, κ. Κων/νο Τζανακούλη
ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Των κ.κ. α) Μάριου Κουτσογεώργου, β) Αναστασίας Νάρη και γ) Θεόδωρου Κωνσταντίνου, δικηγόρων του Δήμου Λαρισαίων με σχέση έμμισθης εντολής.

Κύριε Δήμαρχε,
Μετά την με δική σας πρωτοβουλία συνάντησή μας στο γραφείο σας την 1η Μαρτίου 2011, παρουσία και του αναπληρωτή Δημάρχου, κυρίου Σπυρίδωνος Μπαρμπούτη, επιθυμούμε να σας εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας, τόσο για το κλίμα υπό το οποίο διεξήχθη η μεταξύ μας συζήτηση με υπαιτιότητα σας, όσο και για τις αιχμές εναντίον μας, οι οποίες αφενός δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, αφετέρου είναι άκρως προσβλητικές, συκοφαντικές και μειωτικές της υπόληψης και αξιοπρέπειάς μας, ως επιστημόνων και ανθρώπων. Ειδικότερα:

Κατά την «υποδοχή» μας από εσάς, μας δηλώσατε αμέσως και χωρίς περιστροφές αυτολεξεί ότι «η συνεργασία μας τελευταία δεν πηγαίνει καθόλου καλά» και ότι σας «αδειάσαμε» (έκφραση μάλιστα που χρησιμοποιήσατε για δεύτερη φορά εντός συντόμου διαστήματος μόλις 10 ημερών) με τη γνωμοδότηση του γραφείου μας στο 7ο θέμα της συνεδρίασης της 28ης.02.2011 του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων. Μάλιστα ευθέως μας είπατε ότι για το συγκεκριμένο θέμα «έγινε καρφωτή» και ότι «ο άλλος (;) ήρθε διαβασμένος» για να μην περάσει το θέμα και ότι χρησιμοποιούσε αποσπασματικά λέξεις και φράσεις της εισήγησης. Επιπλέον, μπαίνοντας στην ουσία της γνωμοδότησης εκφράσατε έντονα τη θέση σας ότι «η δεύτερη παράγραφος δεν έπρεπε να μπει. Ήταν εκ περισσού».

Όπως αντιλαμβάνεστε η παραπάνω συμπεριφορά σας μας απαξιώνει και μας μειώνει τόσο επιστημονικά όσο και ηθικά. Και τούτο διότι συνάγεται αφενός ότι μας «εγκαλείτε» ότι σας υπονομεύουμε με πλάγιες μεθοδεύσεις και αφετέρου ότι προσπαθείτε να μας χειραγωγήσετε ελέγχοντας και υποδεικνύοντας το περιεχόμενο των γνωμοδοτήσεών μας, κυρίως δε, αναφορικά με τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απαντώντας μία προς μία στις αιτιάσεις σας, όχι διότι αισθανόμαστε την ανάγκη να απολογηθούμε, αλλά προς αποκατάσταση της αλήθειας, της τιμής και της υπόληψής μας, που θίχθηκαν από τη συμπεριφορά σας, σας τονίζουμε τα ακόλουθα θέτοντας σας παράλληλα και τα αντίστοιχα ερωτήματα:

1.Γιατί,κύριε Δήμαρχε, η «συνεργασία» μας (;) «τώρα τελευταία δεν πάει καθόλου καλά»; Μήπως αυτή σας η εκτίμηση άρχεται χρονικά από την άρνησή μας (προφορική και έγγραφη) να υπερασπιζόμαστε τους αιρετούς (συμπεριλαμβανομένου και εσάς του ιδίου) και τους υπαλλήλους του Δήμου σε ποινικές και αστικές υποθέσεις που τους αφορούν, συμμορφούμενοι με τις επιταγές του νόμου, όπως αυτό επιβεβαιώνεται από τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών αλλά και από την απόφαση του συνδικαλιστικού μας οργάνου (Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας), οι οποίες σας κοινοποιήθηκαν;

2.Γιατί κύριε Δήμαρχε «σας αδειάσαμε» με την προαναφερόμενη γνωμοδότησή μας; Μήπως επειδή ήταν επιστημονικά τεκμηριωμένη; Θεωρούμε αυτονόητο πως γνωρίζετε ότι ο ρόλος μας οριοθετείται αυστηρά γύρω από το νομικό κομμάτι των υποθέσεων του Δήμου, ανεξάρτητα από το εάν αυτό εξυπηρετεί ή όχι τις θέσεις της Δημοτικής Αρχής (δηλαδή τις δικές σας) ή της αντιπολίτευσης, οι οποίες αμφότερες ουδόλως μας αφορούν. Ως εκ τούτου σε νομικά ζητήματα, εφόσον καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να παραθέτουμε χωρίς περικοπές την ισχύουσα νομοθεσία και συμπερασματικά να εκφράζουμε την άποψή μας, η οποία συνιστά απλή γνώμη στερούμενη δεσμευτικότητας κατά τη λήψη απόφασης από το αρμόδιο όργανο, σύμφωνα με το νόμο και την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3.Από ποιον κύριε Δήμαρχε «έγινε καρφωτή» και ποιος ήταν ο «άλλος» που ήρθε διαβασμένος προκειμένου να μην περάσει το θέμα; Και τι είδους «καρφωτή» έγινε, από τη στιγμή που οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσιες και οποιοσδήποτε, πολλώ δε, μάλλον ένας δημοτικός σύμβουλος, μπορεί να ενημερωθεί για τα θέματα και τις σχετικές εισηγήσεις των δικηγόρων πριν από κάθε συνεδρίαση, λαμβάνοντας ακόμα και φωτοτυπία αυτών; Περαιτέρω δε, γιατί αυτός ο «άλλος» (όποιον κι αν εννοείτε και στον οποίο θα αναφερθούμε κατωτέρω) να μην έρθει διαβασμένος; Έτσι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει πάντα με όλους τους δημοτικούς συμβούλους στα πλαίσια άσκησης του έργου τους; Και γιατί κύριε Δήμαρχε θα ήμασταν υπεύθυνοι αν δεν ψηφιζόταν το θέμα από το δημοτικό συμβούλιο (ή θα είμαστε αν το «κόψει» η Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά την άσκηση ελέγχου νομιμότητας), όπως είπατε; Είναι μη νόμιμο;

4.Επιπλέον, κύριε Δήμαρχε, εσείς που θα έπρεπε να είστε εξοικειωμένος με τις αντιπολιτευτικές αντιδράσεις λόγω της 12ετούς και πλέον θητείας σας στη θέση αυτή, από πού ακριβώς αντλείται το δικαίωμα να μας κατηγορείτε ευθέως και χωρίς ουδεμία απόδειξη ή έστω απτή αφορμή ως «καρφιά»; Ούτε η θέση σας, ούτε οι όποιες καχύποπτες σκέψεις σας δύνανται να σας επιτρέπουν να καταφέρετε εναντίον μας τέτοιου είδους συκοφαντικές εκτιμήσεις. Μάλιστα, για του λόγου του αληθές φροντίσαμε και λάβαμε απομαγνητοφωνημένη την επίμαχη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά λύπης διαπιστώσαμε ότι οι αιχμές που εξαπολύσατε εναντίον μας, ουδόλως βασίστηκαν σε κάποια σχετική αναφορά εκ μέρους κάποιου εκ των δημοτικών συμβούλων.

Τουναντίον, κατά τη συζήτηση του επίμαχου 7ου θέματος όλες οι αναφορές και εντάσεις αφορούσαν την ουσία και όχι το νομικό πλαίσιο του ζητήματος, αρχής γενομένης με την ερώτηση της κυρίας Αράπκουλε, η οποία εστίασε στο ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια προέγκριση του δανείου προκειμένου να ξέρει το δημοτικό συμβούλιο τους όρους για τους οποίους καλείται να αποφασίσει και στη συνέχεια και άλλων δημοτικών συμβούλων μεταξύ των οποίων και του κυρίου Κων/νου Καραμπάτσα, ο οποίος πήρε το λόγο δύο φορές. (Μήπως αυτός είναι ο «άλλος»;). Την πρώτη φορά αναφέρθηκε στη δική σας εισήγηση, με ημερομηνία πρωτοκόλλου 28/02/2011, ήτοι μετά τη δική μας επισήμανση ότι ο φάκελος του θέματος ήταν ελλιπής και άρα χωρίς να έχουμε λάβει γνώση των θέσεών σας, ενώ τη δεύτερη φορά το μόνο που ρώτησε ήταν αν υπάρχει εισήγηση του νομικού συμβούλου του Δήμου και αν ζήτησε να αναγνωσθεί , όπως έγινε, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά του σε αποσπασματικές λέξεις ή φράσεις αυτής, όπως αναληθώς μας μεταφέρατε.

Από την απάντηση, όμως, που δώσατε μετά την ανάγνωση της εισήγησης από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αθ. Μητσιό, προκύπτει αναμφισβήτητα, ότι εσείς «αδειάσατε» εμάς και μάλιστα απροκάλυπτα με την απαξιωτική διατύπωση ότι «Η νομική υπηρεσία γνωματεύει έχοντας κατά νου τι γίνεται με το Δήμο… εμείς πάμε ως εγγυητές… είναι απαίτηση και αίτημα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που ξέρει πολύ καλύτερα την εφαρμογή αυτών των άρθρων και όταν πρόκειται περί δανεισμού ΟΤΑ και όχι ΦΟΔΣΑ. Είναι ξεκάθαρα αυτά». Από τα παραπάνω όμως λεγόμενά σας επιβεβαιώνεται πλήρως η γνωμοδότησή μας. Συνεπώς, εύλογα μας δημιουργείται η απορία ποιο είναι το σημείο που διαφωνείτε και υποστηρίξατε στη συνάντηση μας ότι η γνωμοδότηση μας είναι «και έτσι και αλλιώς» εννοώντας ότι δεν είναι ξεκάθαρη. Στο σημείο, δε, αυτό θα επιμείνουμε στο καίριο ζήτημα της έλλειψης της δικής σας εισήγησης κατά την εξέταση του ζητήματος από το γραφείο μας, γεγονός που κατέστησε το φάκελο ελλιπή, ενώ επανειλημμένα σας έχουμε ζητήσει οι φάκελοι πριν την εξέταση των σχετικών ζητημάτων από εμάς να είναι πλήρεις.

Μάλιστα, και σε αυτή τη συνεδρίαση και άλλοι φάκελοι ήταν κενοί, γεγονός που καταγράψαμε στο εξώφυλλό τους και εντός του πλαισίου «Γνώμη Νομικού Συμβούλου». Επομένως, «σενάρια» περί υπονόμευσης του έργου σας από εμάς είναι εκτός πραγματικότητας και όταν εξωτερικεύονται, λόγω προφανώς υπέρμετρης καχυποψίας, το μόνο που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν σε μας αισθήματα έντονης δυσαρέσκειας, οργής και αγανάκτησης.

5. Γιατί κύριε Δήμαρχε η δεύτερη παράγραφος «δεν έπρεπε να μπει», όπως χαρακτηριστικά είπατε; Δεν είναι καθήκον των δικηγόρων του Δήμου όταν καλούνται να γνωμοδοτήσουν επί θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου να παραθέτουν αυτολεξεί και χωρίς περικοπές την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία, προκειμένου αυτές να καθίστανται όσο το δυνατόν πιο σαφείς στα μέλη του, καθόσον οι πλειοψηφία τους δεν είναι νομικοί και άρα ενδεχομένως να μην γνωρίζουν; Το «αυτονόητο», όπως είπατε, για εσάς που προφανώς λόγω της 12ετούς και πλέον θητείας σας ως Δήμαρχος Λαρισαίων εκτείνεται και επί νομικών ζητημάτων, πιθανόν να μην ισχύει και για τους υπολοίπους δημοτικούς συμβούλους.

Επομένως, στο προκείμενο ζήτημα, τη σοβαρότητα του οποίου μας επισημάνατε και τηλεφωνικά μέσω του συντονιστή Διοίκησης κ. Γεωργίου Οικονομίδη, κρίναμε απαραίτητο να καταστήσουμε σαφές σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με απλά λόγια ότι οι Τράπεζες απογυμνώνουν τους εγγυητές από τις ενστάσεις τους και ότι αυτοί ευθύνονται ως πρωτοφειλέτες, καθόσον το ζήτημα αυτό είναι καθαρά νομικό (άρθρα 847 επ Α.Κ.) και ως εκ τούτου ήμασταν υποχρεωμένοι να το συμπεριλάβουμε στη γνωμοδότησή μας. Μάλιστα, στο σημείο αυτό, τονίζουμε ότι υποδείξεις σχετικά με το τι χρειάζεται και τι περιττεύει σε μια δική μας γνωμοδότηση, οπωσδήποτε δεν άπτονται της αρμοδιότητας κανενός άλλου πέραν ημών των ιδίων ως δικηγόρων του Δήμου. Οποιαδήποτε, δε υπόδειξη εκ μέρους κάποιου αιρετού, συμπεριλαμβανομένου κι εσάς του ιδίου, συνιστά ευθεία παρέμβαση στο έργο μας που εκλαμβάνουμε ότι αποσκοπεί στον επηρεασμό και τη χειραγώγησή μας, την οποία, όμως, αντικρούουμε ρητά και κατηγορηματικά, προς αποφυγή μελλοντικών ενδεχομένως ανάλογων επιδιώξεων.

6. Και σαν να μην έφταναν όλα τα ανωτέρω, έρχεται και το δημοσίευμα στο φύλλο της 2ας Μαρτίου 2011 της Εφημερίδας «Ελευθερία» (σελ 5) να πυροδοτήσει την παρούσα αντίδρασή μας λόγω έντονης αγανάκτησης. Όπως διαφαίνεται κάποιοι (ποιοι άραγε;) εκμεταλλεύτηκαν τη γνωμοδότησή μας, παρερμηνεύοντάς την (συνειδητά;), όπως διαπιστώσαμε από την απομαγνητοφώνηση της συνεδρίασης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι αδύνατον να παρακάμψουμε το δημοσίευμα, διότι σε αυτό αναφέρεται ότι «τελικά ο κ. Γ. Σάπκας και ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του κ. Κ. Καραμπάτσας επικαλούμενοι στις παρεμβάσεις τους επιφυλάξεις στη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου, επέμειναν σε αρνητικό ψήφο», πράγμα όμως εντελώς αναληθές καθόσον ουδεμία αναφορά έγινε από μέρους τους για επιφυλάξεις εμπεριεχόμενες στη γνωμοδότηση του γραφείου μας, όπως προκύπτει από την απομαγνητοφώνηση.

7. Θέλοντας να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, σας τονίζουμε αυτό που για μας είναι αυτονόητο και αποτελεί στάση ζωής, καθόσον μας χαρακτήριζε και μας χαρακτηρίζει σε όλη την επαγγελματική μας διαδρομή, ιδιαίτερα δε, ως δικηγόρων του Δήμου Λαρισαίων: Είμαστε δικηγόροι του Δήμου και όχι πολιτικοί. Ουδέποτε ασκήσαμε ούτε μας διακατέχει τέτοια πρόθεση να ασκήσουμε πολιτική ή να εμπλακούμε σε «πολιτικά παιχνίδια» προκειμένου να εξυπηρετήσουμε κομματικά συμφέροντα ή να κατευθύνουμε με τις γνωμοδοτήσεις μας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Δήμου.

Επειδή ο ρόλος μας, όπως συνήχθη από τη στάση σας απέναντί μας, μάλλον δεν έχει γίνει αντιληπτό ότι είναι διακριτός, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι δεν είμαστε «δικηγόροι της δημοτικής αρχής» αλλά «δικηγόροι του Δήμου Λαρισαίων». Επιπλέον δε, υπερτονίζουμε τον όρο «δικηγόροι» διαχωρίζοντάς τον από εκείνον του υπαλλήλου, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι ο δικηγόρος ενός ΟΤΑ, ούτε είναι ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπάλληλος αυτού. Η σχέση που μας συνδέει με το Δήμο Λαρισαίων είναι τελείως διαφορετική από εκείνο του διοικητικού προσωπικού, μεταξύ άλλων και επειδή πειθαρχικά υπαγόμαστε στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας και όχι στο Δήμαρχο Λαρισαίων.

8. Πριν κλείσουμε, κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι ο όρος «συνεργασία» δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παρερμηνεύεται, καθόσον δεν σημαίνει υποταγή. Αναφορικά, δηλαδή, με τη μεταξύ μας συνεργασία, αυτή θα πρέπει να λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των συμφερόντων του Δήμου και όχι της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Επιπλέον, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η καλή συνεργασία επιτυγχάνεται όταν υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και οπωσδήποτε διακριτά όρια των ρόλων και των αρμοδιοτήτων των εμπλεκομένων πλευρών. Αναφορικά λοιπόν με τη μεταξύ μας - καταρχήν – συνεργασία θα πρέπει να καταστεί σαφές σε αμφότερες τις πλευρές ότι εσείς είστε ο Δήμαρχος του Δήμου μας και εμείς οι δικηγόροι αυτού. Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.

Προκειμένου δε, η συνεργασία αυτή να καταστεί «καλή» θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα διακριτά μεταξύ μας όρια δεν πρέπει να ξεπερνιούνται. Δεν προτιθέμεθα να γίνουμε «πιόνια» κανενός, ούτε να εξυπηρετήσουμε τα συμφέροντα οποιουδήποτε σε βάρος του Δήμου. Έχοντας πλήρη συνείδηση ότι κατέχουμε μια ιδιαίτερη νευραλγική θέση, σας δηλώνουμε ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν επιλυθεί (υπερβολικός όγκος υποθέσεων δυσανάλογος της στελέχωσης του γραφείου μας, άβολος χώρος γραφείου, ελλιπής εξοπλισμός), θα συνεχίσουμε να υπερβάλουμε εαυτούς και να ασκούμε τα καθήκοντά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενεργώντας ευσυνείδητα και αμερόληπτα προκειμένου να συμβάλουμε στην επικράτηση της αλήθειας και του δικαίου, όπως εξάλλου επιτάσσει η διάταξη του άρθρου 46 του Κώδικα περί Δικηγόρων (ν.3026/1954).

Κλείνοντας σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα καθένας εκ των τριών μας έχει αποδείξει με τη στάση και το έργο του ότι ενεργούμε πάντα αποκλειστικά και μόνο υπό την ιδιότητά μας ως δικηγόροι και εξ αυτού του λόγου δεν επιτρέπουμε να διαρρέουν πληροφορίες που θα μπορούσαν να σας φέρουν σε δύσκολη θέση και να εκθέσουν τόσο εσάς όσο και ολόκληρο το Δήμο Λαρισαίων. Και τούτο διότι αυτό μας επιβάλλει η τιμή, η συνείδηση και η αξιοπρέπειά μας καθώς και το καθήκον εχεμύθειας που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 49 του προαναφερόμενου Κώδικα Δικηγόρων. Επομένως, η όποια παρερμηνεία της ιδιότητάς μας και η ταύτισή μας με παραταξιακές – κομματικές αποχρώσεις ή η υπόνοια μεθοδεύσεων αντιπολιτευτικής τακτικής είναι τουλάχιστον άστοχες και οπωσδήποτε κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στην καλή μεταξύ μας συνεργασία, την οποία ευαγγελίζεσθε.

9. Τέλος, θέλουμε να σας τονίσουμε και πάλι ότι οι αιχμές που εξαπολύσατε εναντίον μας, ήταν συκοφαντικές και άδικες με αποτέλεσμα να προσβάλλουν τα μέγιστα την τιμή και την υπόληψή μας, τις οποίες θα υπερασπιζόμαστε με κάθε νόμιμο μέσο.


Οι Δικηγόροι του Δήμου Λαρισαίων
Μάριος Κουτσογεώργος
Αναστασία Νάρη
Θεόδωρος Κωνσταντίνου


πηγη:tro-ma-ktiko
Μ.Ζ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

This is a comment.