ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2015

Παραγγέλνουν λείο χαρτι υγείας οι εθνοπατέρες! Το σαγρέ τους πληγώνει;

Χαρτιά …υγείας και χαρτοπετσέτες για τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με έγγραφο που ανέβηκε στην Δι@υγεια, εγκρίθηκε κονδύλι περί τα 5000 ευρώ για την προμήθεια ειδών καθαριότητας εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου. Ειδικότερα, δίχως το ΦΠΑ για 200 κιβώτια χαρτί υγείας το κόστος φθάνει τα 1672 ευρώ, για 150 κιβώτια χαρτοπετσέτες 2085 ευρώ και για σαπούνι 256 ευρώ.« Η προκαλούμενη δαπάνη από την ανωτέρω προμήθεια δαπάνη, ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων δεκατριών ευρώ (4.013,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτών (4.935,99€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 5261 του Ειδικού Φορέα 07-130, από τον Προϋπολογισμό Εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, του οικονομικού έτους 2015» αναφέρει χαρακτηριστικά το έγγραφο.

ΠΗΓΗ:

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

This is a comment.