ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Πρόσκληση στη 15η Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Λαγκαδά


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς κ. Δήμαρχο, Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.
Καλείστε να προσέλθετε στην 15η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 18η του μηνός Ιουνίου, έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά.
 2. Έγκριση επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στην Τοπική Κοινότητα Λοφίσκου.
 3. Ορισμός προέδρου και μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 4. Διαγραφή τελών και δικαιωμάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Λαγκαδά.
 5. Μεταβολή μισθωτικού συμβολαίου αγρών.
 6. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-λήψη απόφασης για την κατεδάφιση περιπτέρου εντός του οικισμού Λαγκαδικίων.
 7. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 45/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), των χρήσεων 2011, 2012, και 2013 και ορισμός αμοιβής τους.
 8. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 46/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), της χρήσης 2014 και ορισμός αμοιβής τους.
 9. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη για τη λειτουργία της δραστηριότητας «Μονάδας προσωρινής αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων» Τσιαπάρας Πραξιτέλης Στέφανος-Μπρατάνης Χριστόφορος στον οικισμό Λαγκαδά, αγροτεμάχιο 1158 (Γ΄ Ζώνης προστασίας) της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά.
 10. Επανίδρυση του 2ου Νηπιαγωγείου Καβαλαρίου.
 11. Αναμόρφωση (21η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015.
 12. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 102ης επετείου της μάχης του Λαχανά και ψήφιση πίστωσης.
 13. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων πανηγυριού των Αγίων Αποστόλων στη Δημοτική Κοινότητα Σοχού και ψήφιση πίστωσης.
 14. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δημοτικής Ενότητας Βερτίσκου», αριθμ. μελέτης 34/2013.
 15. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή δικτύου άρδευσης και εγκατάσταση προκατασκευασμένου χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου οικισμού Λαγυνών», αριθμ. μελέτης 39/2013.
 16. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση ισόγειου Δημοτικού Καταστήματος για τη λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δ. Λαγκαδά», αριθμ. μελέτης 22/2003.
 17. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου οικισμού Λευκοχωρίου, Τ.Κ. Λευκοχωρίου Δ.Ε. Λαχανά», αριθμ. μελέτης 30/2013.
 18. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου και τοποθέτηση προστατευτικού διχτυού σε πρανές πίσω από την κατοικία του Παπαδόπουλου Στέφανου στον οικισμό Αρδαμερίου», αριθμ. μελέτης 7/2013.
 19. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχίου και δίχτυ προφύλαξης για την πτώση βράχων στο δρόμο του γηπέδου Ξυλόπολης», αριθμ. μελέτης 28/2013.
 20. Ορισμός αμοιβής του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Μαργιούλα Αθανασίου, για διενέργεια έρευνας και τακτοποίησης με ενέργειες μετεγγραφής κ.λ.π. στη μερίδα του Δήμου και στο υποθηκοφυλακείο Λαγκαδά, σχετικά με τα κτίρια που βρίσκονται εντός της έκτασης του στρατοπέδου «Μπαρέτη».
 21. Έγκριση ή μη σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης για την άρση της υφιστάμενης διαλυτικής αίρεσης που έχει τεθεί υπέρ του Δήμου στο υπ’ αριθμ. 62/11-2-2005 συμβόλαιο πώλησης του υπ’ αριθμ. 10 οικοπέδου του 7ου Ο.Τ. της συμβολαιογράφου Λαγκαδά Τζιβοπούλου Μαριάννας και αφορά τον Ιωάννη  Τσουκαλά του Αργυρίου.
 22. Έγκριση ή μη σύνταξης συμβολαιογραφικής πράξης για την άρση της υφιστάμενης διαλυτικής αίρεσης που έχει τεθεί υπέρ του Δήμου στο υπ’ αριθμ. 87/3-3-2005 συμβόλαιο πώλησης του υπ’ αριθμ. 059 οικοπέδου του 22ου Ο.Τ. της συμβολαιογράφου Λαγκαδά Τζιβοπούλου  Μαριάννας και αφορά την Αναστασία  Ντινίδου  του Αποστόλου.
 23. Γνωστοποίηση και ενημέρωση πολιτών και φορέων για την «Τροποποίηση του έργου ‘‘Διαδριατικός αγωγός φυσικού αερίου (ΑΦΑ) & συνοδευτικές εγκαταστάσεις (ΤΑΡ)’’, υποκατηγορία Α1 ομάδα 11Η, Μεταφορά ενέργειας και καυσίμων και χημικών ουσιών, με α/α 01».
 24. Γνωστοποίηση και ενημέρωση πολιτών και φορέων για το Συμπληρωματικό Τεύχος του φακέλου «Τροποποίηση του έργου ‘‘Διαδριατικός αγωγός φυσικού αερίου (ΑΦΑ) & συνοδευτικές εγκαταστάσεις (ΤΑΡ)’’, υποκατηγορία Α1 ομάδα 11Η, Μεταφορά ενέργειας και καυσίμων και χημικών ουσιών, με α/α 01».
 25. Έγκριση ή μη της μερικής ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 261/2012 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ‘‘ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ, ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ’’ της Πετρίδου Ανδρονίκης του Ιπποκράτη, ως προς τη δυναμικότητα του καταστήματος στον υπαίθριο χώρο.
 26. Παράταση και σύναψη νέων ατομικών συμβάσεων καθαριότητας (άρθρο 49 του Ν. 4325/2015).
ΠΗΓΗ: lagadas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

This is a comment.