ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

Κυριακή, 14 Ιουνίου 2015

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής - ΑΡΙΘΜ. 18/2015


«Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση 
της Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  17η του μηνός Ιουνίου  του  έτους  2015, ημέρα  Τετάρτη και ώρα  13:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 18/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
  1. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου στην υπ΄ αρ. 52/2015 έκθεση κατάθεσης αγωγής (ειδική διαδικασία μικροδιαφορών) κατά πρώην Δήμου Σοχού, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά.
  2. Ανάθεση ή μη πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παροχή γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της  υπ΄αριθ. 6446/2015  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική διαδικασία).
  3. Έγκριση ή μη του πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο “ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΜΕ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 415 ΚΑΔΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ” και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος.
  4. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων (504 & 510 τμημάτων) της Τοπικής Κοινότητας Βερτίσκου, Δήμου Λαγκαδά.
  5. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) Κεντρικής Μακεδονίας».
  6. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της  υπ΄αριθ. 625/2015 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (τμήμα Δ'), (σχετ. Ο.Ε. 279/2015).
  7. Ενημέρωση: Η Υπ΄αρ. Α1174/26-5-2015  απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (τμήμα Γ΄ Ακυρωτικό)
  8. Ενημέρωση:Η Υπ' αρ. Πρωτ. 19067/09-06-2015 έγγραφο σχετικά με την υπ' αρ. Πρωτ. 17239/26-05-2015 αίτηση. 
ΠΗΓΗ: lagadas.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

This is a comment.